Privacy StatementTicketHelper is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Zie hiervoor onze algemene voorwaarden, waar uitgebreid hierop wordt ingegaan. Het komt erop neer, dat we de persoonsgegevens gebruiken alleen en enkel alleen om de organisator van het event te informeren dat u u ingeschreven heeft op zijn event. De organisator kan anderhalf jaar lang deze gegevens inzien voor reclamatie doeleinden. Daarna wordt deze informatie geanonimiseerd. Verder kunnen uw gegevens door de overheid (GGD) worden opgevraagd ivm COVID-19 maatregelen, dit alles om uw welzijn optimaal te garanderen.

 

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Klikgedrag

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken (bij het opnieuw bezoeken van de site, staan uw gegevens reeds voor u ingevuld).

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

 

Disclaimer

Ondanks het feit dat de grootste zorg is betracht ten aanzien van de samenstelling en weergave van de informatie, software en code op deze website, aanvaardt TicketHelper, noch enige aan haar verbonden onderneming, geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen en/of schade die een derde lijdt of heeft geleden als gevolg van het gebruik van deze informatie, software en code.

 

Versie 1.1  dd 19-9-2020